برق صنعتی

الکتروموتور

تأمین الکتروموتوردر انواع مختلف، از برند های Siemens، ABB، WEG و ...

رله

تأمین رله در انواع مختلف، از برند های Siemens، ABB، Schneider و ...

تجهیزات PLC

تأمین کلیه تجهیزات PLC ، از برند های Siemens، ABB، Allen Bradley، Bentley Nevada و ...

سنسور

تأمین سنسورها در انواع مختلف، از برند های Siemens، ABB، WEG و ...

پمپ

تأمین پمپ های اروپایی، آمریکایی و آسیایی در انواع مختلف و برندهای گوناگون بنا به سفارش مشتری

درایو

تأمین انواع برد و درایو ، از برند های Siemens، ABB، Allen Bradley، Hart Mann و ...