شیرآلات ایمنی

شیرهای ایمنی

تأمین شیرهای ایمنی اروپایی و آمریکایی، کره ای و ژاپنی در سایزهای مختلف از ۰٫۵ اینچ تا ۲۴ اینچ و در جنسهای مختلف فورج ،ریختگی ، کربن استیل، استینلس استیل و آلیاژی.

شیرهای خلا شکن

تأمین شیرهای خلأشکن اروپایی و آمریکایی، کره ای و ژاپنی در سایزهای مختلف از ۰٫۵ اینچ تا ۲۴ اینچ و در جنسهای مختلف فورج ،ریختگی ، کربن استیل ، استینلس استیل و آلیاژی

شیرهای هوازدا

تأمین شیرهای هوازدا اروپایی و آمریکایی، کره ای و ژاپنی در سایزهای مختلف از ۰٫۵ اینچ تا ۲۴ اینچ و در جنسهای مختلف فورج ،ریختگی ، کربن استیل ، استینلس استیل و آلیاژی