شیرآلات دستی

شیرهای برنزی

تأمین انواع شیرهای برنزی اروپایی و آمریکایی، کره ای و ژاپنی در سایزهای مختلف از ۰٫۵ اینچ تا ۲۴ اینچ و در جنسهای مختلف فورج ،ریختگی و آلیاژی.

شیرهای پروانه‌ای

تأمین شیرهای پروانه ای اروپایی و آمریکایی در سایزهای مختلف از ۰٫۵ اینچ تا ۱۸۰ اینچ و در جنسهای مختلف فورج ،ریختگی ، کربن استیل ، استینلس استیل و آلیاژی.

شیرهای توپی

تأمین شیرهای توپی اروپایی و آمریکایی، کره ای و ژاپنی در سایزهای مختلف از ۰٫۵ اینچ تا ۶۴ اینچ و در جنسهای مختلف فورج ،ریختگی ، کربن استیل ، استینلس استیل و آلیاژی.

شیرهای دروازه‌ای

تأمین شیرهای دروازه ای اروپایی و آمریکایی، کره ای و ژاپنی در سایزهای مختلف از ۰٫۵ اینچ تا ۶۴ اینچ و در جنسهای مختلف فورج ،ریختگی ، کربن استیل، استینلس استیل و آلیاژی.

شیرهای سماوری

تأمین شیرهای سماوری اروپایی و آمریکایی، کره ای و ژاپنی در سایزهای مختلف از ۰٫۵ اینچ تا ۴۸ اینچ و در جنسهای مختلف فورج ،ریختگی ، کربن استیل ، استینلس استیل و آلیاژی.

شیرهای سوزنی

تأمین شیرهای سوزنی اروپایی و آمریکایی، کره ای و ژاپنی در سایزهای مختلف از ۰٫۵ اینچ تا ۶۴ اینچ و در جنسهای مختلف فورج، ریختگی، کربن استیل، استینلس استیل و آلیاژی.

شیرهای یک طرفه

تأمین شیرهای یک طرفه اروپایی و آمریکایی، کره ای و ژاپنی در سایزهای مختلف از ۰٫۵ اینچ تا ۶۴ اینچ و در جنسهای مختلف فورج ،ریختگی ، کربن استیل ، استینلس استیل و آلیاژی.