شیرآلات کنترلی

شیرهای کنترل

تأمین انواع شیرهای کنترل اروپایی و آمریکایی، کره ای و ژاپنی در سایزهای مختلف از ۰٫۵ اینچ تا ۲۴ اینچ و در جنسهای مختلف فورج ،ریختگی ، کربن استیل ، استینلس استیل و آلیاژی.

شیرهای قطع و وصل جریان

تأمین شیرهای قطع – وصل جریان اروپایی و آمریکایی، کره ای و ژاپنی در سایزهای مختلف از ۰٫۵ اینچ تا ۶۴ اینچ و در جنسهای مختلف فورج ،ریختگی ، کربن استیل ، استینلس استیل و آلیاژی

شیرهای موتوری

تامین شیرهای موتوری اروپایی و آمریکایی، کره ای و ژاپنی در سایزهای مختلف از ۰٫۵ اینچ تا ۶۴ اینچ و در جنسهای مختلف فورج ،ریختگی ، کربن استیل ، استینلس استیل و آلیاژی.

شیرهای برقی

تأمین انواع سلونوئید ولو اروپایی و آمریکایی، در سایز و جنسهای مختلف