نمایندگی‌ها

شرکت تجهیز صنعت سانیار باتوجه به سابقه چندین ساله بخـش فـنی در زمینه تـجهیزات هیدرولیک و پنوماتیک ازسال ۱۳۹۰ به عنوان نماینده انحصاری این شرکت فعالیت خودرا درایران آغاز نموده است و تاامروز موفق به تامین چندین دستگاه تست فشار والو , سیلندر و…. جهت پالایشگاهها و شرکت های خدماتی داخلی گردیده است.

شرکت تجهیز صنعت سانیار با توجه به اهداف داخلی خود که تامین کالای باکیفیت با قیمت مناسب می باشد، پس ازبررسی کیفی و کمی ازسال ۱۳۹۲ به عنوان نماینده انحصاری این شرکت درایران آغاز به فعالیت نموده که در این راستا آماده تامین کالا و اجرای پروژه های EPC دراین زمینه می باشد.

شرکت تجهیز صنعت سانیار درراستای تعامل حداکثری با بازار وعرضه کالای با کیفیت اروپایی ازسال ۱۳۸۸ پس از بررسی کیفی و کمی به عنوان نماینده انحصاری این شرکت در ایران شروع به فعالیت نموده که تاامروز موفق به تامین رنج های مختلف محصولات این شرکت برای چندین شرکت پتروشیمی و تامین کننده خصوصی داخلی گردیده است

شرکت تجهیز صنعت سانیار از سال ۱۳۹۳ به عنوان یکی از نمایندگان فروش این شرکت درایران شروع به فعالیت نمود. که تاامروز موفق به تهیه برخی از این محصولات برای چند شرکت پالایشگاهی و تامین کننده خصوصی داخلی گردیده است.

شرکت تجهیز صنعت سانیار با توجه به اهداف داخلی خود که تامین کالای باکیفیت با قیمت مناسب می باشد، پس ازبررسی کیفی و کمی ازسال ۱۳۹۰ به عنوان نماینده انحصاری این شرکت درایران آغاز به فعالیت نموده که در این راستا آماده تامین کالا و اجرای پروژه های EPC دراین زمینه می باشد.