نمایندگی Fevisa

شرکت تجهیز صنعت سانیار از سال ۱۳۹۳ به عنوان یکی از نمایندگان فروش این شرکت درایران شروع به فعالیت نمود. که تاامروز موفق به تهیه برخی از این محصولات برای چند شرکت پالایشگاهی و تامین کننده خصوصی داخلی گردیده است.