نمایندگی HTL

شرکت تجهیز صنعت سانیار باتوجه به سابقه چندین ساله بخـش فـنی در زمینه تـجهیزات هیدرولیک و پنوماتیک ازسال ۱۳۸۸ به عنوان نماینده انحصاری این شرکت فعالیت خودرا درایران آغاز نموده است و تاامروز موفق به تامین چندین دستگاه تست فشار والو , سیلندر و.... جهت پالایشگاهها و شرکت های خدماتی داخلی گردیده است.