نمایندگی Apollo

شرکت تجهیز صنعت سانیار با توجه به اهداف داخلی خود که تامین کالای باکیفیت با قیمت مناسب می باشد، پس ازبررسی کیفی و کمی ازسال ۱۳۹۴ به عنوان نماینده انحصاری این شرکت درایران آغاز به فعالیت نموده که در این راستا آماده تامین کالا و اجرای پروژه های EPC دراین زمینه می باشد.